© AUREX LPG                                        Strona główna :: Prywatność ::  O firmie :: Aktualności :: Do pobrania :: Kontakt

Home Home ru Home

AUREX LPG oferuje pełną gamę urządzeń oraz rozwiązań projektowych do budowy terminali LPG zgodnie z życzeniami inwestora. Nasze rozwiązania są całkowicie zgodne z najnowszymi wymogami dotyczącymi projektowania, budowy i użytkowania terminali LPG.

Nowoczesny terminal LPG składa się z następujących standardowych części technologicznych:

Stanowisko do przyjmowania gazu płynnego propan-butan (front spustowo-nalewowy cystern kolejowych)

Bocznica kolejowa, wyposażona w estakadę dla urządzeń technologicznych do rozładunku gazu z cystern kolejowych. Jako opcja istnieje możliwość załadunku do cystern kolejowych na tych samych stanowiskach.

Sprężarkownia

Sprężarki przeznaczone są do rozładunku cystern kolejowych i następnego odsysania pozostałej fazy gazowej.

Park zbiornikowy gazu

Zbiorniki naziemne wysokiego ciśnienia (przeważnie zakopcowane). Wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia kontrolno-pomiarowe. W związku z wysokimi kosztami zakupu zbiorników, bardzo ważny jest prawidłowy dobór objętości parku zbiornikowego, który powinien zapewniać niezakłóconą pracę terminalu w ciągu ustalonego czasu.

Pompownia

Przeznaczona do załadunku cystern samochodowych, przeładunku gazu pomiędzy zbiornikami jak również do przetłaczania gazu do hali napełniania butli gazem.

Stanowisko napełniania I rozładunku cystern samochodowych

Odbywa się tu dokładny i szybki załadunek cystern samochodowych, które dostarczają gaz do odbiorców. Jako opcja istnieje możliwość rozładunku cystern na tych samych stanowiskach.

Urządzenia pomiarowe

Przepływomierze objętościowe lub masowe do pomiaru przesyłanego medium wewnątrz terminalu i podczas sprzedaży handlowej.

Waga do cystern kolejowych lub samochodowych


Hala napełniania butli gazem

Urządzenia napełniania butli gazem płynnym. Dodatkowo mogą się tu znajdować urządzenia do sprawdzania i remontu butli.

System monitorowania I sterowania terminalem

Daje operatorowi możliwość kontrolować wszystkie procesy technologiczne i prowadzić ewidencje produktu. Pozwala na zmniejszenie do minimum powstawanie sytuacji awaryjnych i zminimalizować straty produktu.

Przykładowe realizacje:

Terminale LPG - kolejowo/drogowy

Rok inwestycji:

1999

Wydajność terminalu

20 000m3 LPG / rocznie

Pojemność zbiorników LPG

6 x Vn 200m3

Pompownia i kompresorownia gazu płynnego


Stanowiska do rozładunku cystern

3 stanowiska

Stanowiska do załadunku cystern

2 stanowiska

Stanowiska do napełniania butli LPG

2 stanowiska

Magazyn butli gazowych


Pomieszczenia administracyjne i socjalne


Infrastruktura techniczna


Powierzchnia ogólna

23 600 m2

Powierzchnia zabudowy

540 m2

Drogi i place

3 600 m2

Bocznica kolejowa

280 m

Ramiona nalewcze

Pompownia

Rampa rozładunkowa

Stanowiska do rozładunku cystern

Stanowiska do załadunku cystern drogowych

Kompresorownia

Terminal LPG - morski

Rok inwestycji:

2004

Wydajność terminalu

300 000m3 LPG / rocznie

Pojemność zbiorników LPG

16 x Vn 2000m3

Pompownia i kompresorownia gazu płynnego


Stanowisko do rozładunku tankowców

1 stanowisko

Stanowisko do załadunku cystern kolejowych

12 stanowisk

Stanowisko do załadunku cystern drogowych

2 stanowiska

Pomieszczenia administracyjne i socjalne


Infrastruktura techniczna


Zbiorniki z wodą p.poż i pompownia wody


Stanowisko do rozładunku tankowców

Stanowisko do załadunku cystern drogowych

Zbiorniki stacjonarne LPG

Modernizacja Terminalu przeładunkowego gazu płynnego


“Budowa Instalacji Gazu Płynnego I Przepustów Kablowych dla Stanowisk Cystern Kolejowych” - 2012 r.