© AUREX LPG                                        Strona główna :: Prywatność ::  O firmie :: Aktualności :: Do pobrania :: Kontakt

Home Home ru Home

Aurex LPG Spółka z o.o.

ul. Ogrodowa 34,

05-552 Kolonia Mrokowska, Polska


Nowa siedziba


Sekretariat

tel.   +48 22 720 33 79

tel.   +48 22 720 09 52

faks  +48 22 720 17 41

aurex@aurexlpg.com.pl


Dział Handlowy

tel.   +48 22 720 17 44

tel.   +48 22 720 18 53

faks  +48 22 720 17 41

dzialhandlowy@aurexlpg.com.pl


Magazyn

tel.   +48 22 720 18 54

faks  +48 22 720 17 41

magazyn@aurexlpg.com.pl


Serwis

tel./faks   +48 22 721 00 01

serwis@aurexlpg.com.pl


Serwis

ul. Ogrodowa 34

05-552 Kolonia Mrokowska


MAPA

Serwis / Usługi

Zakład Serwisu Aurex - profesjonalna baza zajmująca się serwisem stacjonarnego i transportowego sprzętu do materiałów niebezpiecznych oraz naprawą armatury do gazu LPG, paliw płynnych
I wyrobów petrochemicznych.

Nasza oferta:

legalizacje instalacji pomiarowych w cysternach,

naprawy cystern do przewozu gazów skroplonych i paliw płynnych,

przeglądy i rewizje okresowe cystern,

remonty kapitalne i powypadkowe cystern,

stały nadzór serwisowy dla flot cystern,

legalizacje dystrybutorów LPG,

całodobowy serwis sieci stacji gazowych z max szybkim czasem reakcji,

sprzedaż armatury, części i podzespołów do LPG i paliw płynnych,

budowa i montaż stacji LPG,

montaż zespołów pompowych i kompresorowych,

stanowiska do załadunku I rozładunku produktów chemicznych.

Posiadamy wszystkie niezbędne dopuszczenia, w tym Transportowego Dozoru Technicznego i Głównego Urzędu Miar.


Dzięki wdrożonym systemom jakości oraz certyfikatom ISO 9001:2009, PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz Decyzji UC-27-215-N/1-14 zapewniamy wysoką jakość, profesjonalną obsługę, rzetelność i terminowość wykonywanych usług.


Kwalifikacje i doświadczenie naszej załogi pozwala nam na świadczenie kompleksowych usług serwisowych, zarówno w zakresie sprzętu stacjonarnego, cystern transportowych, jak również w zakresie wyposażenia i armatury oraz nowoczesnych rozwiązań systemowych .
Zapraszamy do współpracy!