© AUREX LPG                                        Strona główna :: Prywatność ::  O firmie :: Aktualności :: Do pobrania :: Kontakt

Home Home ru Home

Paliwa lotnicze

Stanowisko zostało zaprojektowane do załadunku paliw lotniczych typu F-34, F-44 oraz JET-A1, AVGAS. Wydanie paliwa do autocysterny  ze zbiorników magazynowych realizowane jest przez kompletne stanowisko napełniania cystern samochodowych wyposażone w:


* Instalację pomiarową opartą na przepływomierzu     z oceną zgodności MID,  M30P LC-SAMPI

* Elektroniczny sterownik – kontroler przepływu     TE550 –SAMPI,

* Filtr koalescencyjno – separacyjny z systemem    automatycznego opróżniania    odstojnika wody,    HV2244 – WARNER LEWIS,

* Zespół dwóch pomp (w tym jedna  awaryjna)

* Zawór kierunkowy do wyboru nalewaka górnego    lub dolnego

* Ramię górnego i dolnego rozładunku - SILEA

* Zespół dozowania dodatku przeciwko krystalizacji    wody w paliwie lotniczym serii 800-2L    HAMMONDS

* System zabezpieczenia przed przepełnieniem    INTELLITROL ICC-O - SCULLY

* System kontroli uziemienia: GRD – 4200 CORTEM

* System kontroli operatora DEADMAN,
   HAND-ATX-001 GRP LTD

* Naczynie  wizualnej kontroli paliwa ze złączem    poboru próbek


Parametry techniczne

Medium:

paliwa lotnicze  F-34/F-44, JET-A1, AVGAS

Ciśnienie robocze:     

7bar

Ciśnienie nominalne:      

10 bar

Temperatura pracy:

-20/+40°C

Filtracja:  

wg normy EI1581 5th Edition

Wydajność tankowania:

do 1700 l/min

Średnica ramienia górnego:  

DN80

Przyłącze ramienia górnego

stożek Ø500 z przyłączem odzysku oparów 2”

Średnica ramienia dolnego:

DN80

Przyłącze ramienia dolnego:

żeńskie 4” API

Napięcie zasilania:

400V (trójfazowe)

Masa własna:    

~5000 kg

Ciągły rozwój naszej firmy skutkuje rozszerzaniem zakresu oferowanych produktów i usług. Prowadzimy szeroko rozwiniętą działalność w zakresie dostaw wyposażenia i urządzeń do magazynowania, transportu oraz dystrybucji produktów petrochemicznych oraz paliw lotniczych obejmującą m.in:

* Stanowiska do załadunku cystern drogowych paliwem lotniczym

* Stanowiska do rozładunku cystern drogowych paliwem lotniczym

* Podwójne stanowisko do załadunku cystern drogowych paliwem lotniczym

* Dystrybutory do paliw lotniczych


W realizacji projektów nasza firma działa zgodnie z najnowszymi Dyrektywami CE, normami zharmonizowanymi oraz wymaganiami obejmującymi sektor paliwowo-gazowy.

Nasze certyfikaty.

Stanowisko zostało zaprojektowane do rozładunku paliw lotniczych typu F-34, F-44 oraz JET-A1, AVGAS z autocysterny do zbiorników magazynowych. Stanowisko wyposażone jest w:

* Wąż DN 75 zwijany na stalowym uchwycie ze    złączem awaryjnego rozłączania typu SBC,    zaworem kulowym  oraz złączem typu  CAMLOCK

* Filtr koalescencyjno-separacyjny do paliwa    lotniczego, HV2244 - WARNER LEWIS

* Przyłącza poboru próbek paliwa

* Pompa RVP30 z silnikiem 11kW Ex (opcjonalnie    do rozładunku paliwa lotniczego można użyć    pompy cysterny)

* Systemy kontroli  uziemienia  GRD4200-CORTEM

* System zabezpieczenia przed przepełnieniem    INTELLITROL ICC-O – SCULLY


Medium:

paliwa lotnicze  F-34/F-44, JET-A1, AVGAS

Ciśnienie robocze:     

7bar

Ciśnienie nominalne:      

10 bar

Temperatura pracy:

-20/+40°C

Filtracja:  

wg normy  EI1581 5th Edition

Wydajność roztankowania:

do 1000 l/min

Przyłącze do
roztankowania:

 CAMLOCK 3”

Średnica węża wydawczego:  

DN75

Długość węża wydawczego:

6m

Napięcie zasilania:

400V (trójfazowe)

Masa własna:    

~1200 kg

Parametry techniczne

Aurex LPG Spółka z o.o.

ul. Ogrodowa 34,

05-552 Kolonia Mrokowska, Polska


Nowa siedziba


Sekretariat

tel.   +48 22 720 33 79

tel.   +48 22 720 09 52

faks  +48 22 720 17 41

aurex@aurexlpg.com.pl


Dział Handlowy

tel.   +48 22 720 17 44

tel.   +48 22 720 18 53

faks  +48 22 720 17 41

dzialhandlowy@aurexlpg.com.pl


Magazyn

tel.   +48 22 720 18 54

faks  +48 22 720 17 41

magazyn@aurexlpg.com.pl


Serwis

tel./faks   +48 22 721 00 01

serwis@aurexlpg.com.pl


Serwis

ul. Ogrodowa 34

05-552 Kolonia Mrokowska


MAPA

Stanowisko do załadunku cystern drogowych paliwem lotniczym

Stanowisko do rozładunku cystern drogowych paliwem lotniczym

Agregat do paliw lotniczych został zaprojektowany jako kompletne urządzenie przeznaczone do załadunku lub rozładunku zbiorników samolotów paliwem lotniczym typu JET –A1 etc.

Jest to układ pompy oraz przepływomierza objętościowego zabudowanego w obudowie ze stali nierdzewnej.

Instalacja pomiarowa została oceniona metrologicznie wg dyrektywy MID.

Agregat do paliw lotniczych wyposażony jest w zwijadło ze stali nierdzewnej z wężem tłocznym, którego długość I średnica dostosowane są do indywidualnych wymagań klienta. Agregat wyposażony jest także w filtr - monitor absorbujący wodę z paliwa oraz w dozownik dodatku zapobiegający krystalizacji wody w paliwie lotniczym.

Agregat posiada dodatkowo przyłącza do poboru próbek paliwa przed i po procesie filtracji.

Przepływomierz objętościowy w zależności od potrzeb może być wyposażony w rejestrator mechaniczny lub elektroniczny.

W przypadku zastosowania głowicy elektronicznej lub mechanicznej z generatorem impulsów możliwe jest połączenie urządzenia z systemem bezgotówkowej obsługi klientów i kontroli dostępu przy pomocy kart zbliżeniowych I archiwizacji danych. Urządzenie może być montowane na ramie jako układ ze zbiornikami w zależności od wymagań klienta.

Agregat do tankowania paliw lotniczych

Główne komponenty agregatu do paliw lotniczych

Parametry techniczne

Medium:

paliwa lotnicze JET-A1, AVGAS

Ciśnienie robocze:

7 bar

Ciśnienie nominalne:

10 bar

Temperatura medium:

-10/+40 °C

Temperatura projektowa:

-20/+50 °C

Filtracja:

wg normy EI1581 5th Edition

Dokładność filtracji mechanicznej:

0,5µm

Dokładność filtracji wolnej wody:

< 5 ppm

Przyłącze do tankowania:

ZVF 40.3

Wydajność tankowania:

25 - 200 l/min

Wydajność roztankowania:

20 - 40 l/min

Dokładność pomiaru:

0,5%

Napięcie zasilania:

400V (trójfazowe)

Wymiary:

1500x1000x1150 mm

Masa własna:

~500 kg

Podwójne stanowisko do załadunku cystern drogowych paliwem lotniczym

Jest to podwójne stanowisko oddolnego napełniania cystern samochodowych paliwem lotniczym typu

F-34, F-44 oraz JET-A1, AVGAS. Stanowisko to jest zintegrowanym, scalonym zamykanym zespołem, który zawiera dwa niezależne układy wydawcze.


Podstawowymi komponentami stanowiska są:

* Instalacja pomiarowa z przepływmierzem   objętościowym M7 LC-SAMPI I rejestratorem   mechanicznym. Układ posiada ocenę zgodności wg   MID;

* Dwa węże DN50 zwijane na stalowych uchwytach ze   złączami awaryjnego rozłączania typu SBC,   zaworami kulowymi oraz złączami typu CAMLOCK;

* Filtr koalescencyjno-separacyjny do paliwa   lotniczego, HV1828 - WARNER LEWIS;

* Przyłącza poboru próbek paliwa;

* Pompa RVP25 z silnikiem elektrycznym 7,5kW Ex,   AUREX LPG;

* Przerywacz płomienia KPP-50EKO – LIMET stanowi   zabezpieczenie instalacji przed  cofnięciem się   wybuchu do jej wnętrza w  przypadku zapalenia się   par lub gazu;

* System kontroli uziemienia GRD4200 - CORTEM.

Medium:

paliwa lotnicze  F-34/F-44, JET-A1, AVGAS

Ciśnienie robocze:     

7bar

Ciśnienie nominalne:      

10 bar

Temperatura pracy:

-20/+40°C

Filtracja:  

wg normy  EI1581 5th Edition

Wydajność tankowania:

do 500 l/min

Przyłącze do
roztankowania:

 CAMLOCK 3”

Średnica węża wydawczego:  

DN50

Napięcie zasilania:

400V (trójfazowe)

Masa własna:    

~1200 kg

Parametry techniczne

ma200.pdf

Karta katalogowa