© AUREX LPG                                        Strona główna :: Prywatność ::  O firmie :: Aktualności :: Do pobrania :: Kontakt

Home Home ru Home

Aurex LPG Spółka z o.o.

ul. Ogrodowa 34,

05-552 Kolonia Mrokowska, Polska


Nowa siedziba


Sekretariat

tel.   +48 22 720 33 79

tel.   +48 22 720 09 52

faks  +48 22 720 17 41

aurex@aurexlpg.com.pl


Dział Handlowy

tel.   +48 22 720 17 44

tel.   +48 22 720 18 53

faks  +48 22 720 17 41

dzialhandlowy@aurexlpg.com.pl


Magazyn

tel.   +48 22 720 18 54

faks  +48 22 720 17 41

magazyn@aurexlpg.com.pl


Serwis

tel./faks   +48 22 721 00 01

serwis@aurexlpg.com.pl


Serwis

ul. Ogrodowa 34

05-552 Kolonia Mrokowska


MAPA

Petrochemia

Prowadzimy szeroko rozwiniętą działalność w zakresie dostaw wyposażenia i urządzeń do magazynowania, transportu oraz dystrybucji produktów petrochemicznych oraz dla branży chemicznej.


Oferujemy:

* projektowanie instalacji przemysłowych,

* budowę I modernizację instalacji technologicznych,

* urządzenia dla petrochemii oraz branży chemicznej,

* zawory kulowe I armaturę ze stali nierdzewnej.

Instalacje technologiczne do magazynowania ciekłego amoniaku

Instalacje technologiczne do magazynowania ciekłego amoniaku składają się z:

zbiorników magazynowych do bezwodnego amoniaku o dowolnej pojemności. Zbiorniki wykonane są ze stali nierdzewnej, ogrzewane elektrycznie z izolacją termiczną;

agregatów sprężarkowych przeznaczonych do par amoniaku,

z rozdzielnicami sterującymi w wykonaniu Ex i aparaturą AKPiA;

zestawów parowników elektrycznych wraz z kompletnym wyposażeniem;

stanowisk przeładunkowych przystosowanych do wymagań TDT oraz do pracy w strefie zagrożonej wybuchem, wyposażonych w hermetyczne ramiona górnego oraz dolnego rozładunku – fazy ciekłej oraz gazowej. Ramiona wyposażone są w linię przedmuchu azotem, czujniki położenia oraz armaturę zabezpieczającą np. złącza awaryjnego rozłączania. Stanowisko górne wraz z opuszczanymi schodami wyposażone jest w kosz ochronny operatora oraz czujniki położenia;

aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki monitorującej przepływ, ciśnienie, temperaturę procesu umożliwiając bezpieczną pracę

z amoniakiem.

Standardowe parametry pracy:

medium: Amoniak bezwodny faza ciekła i faza gazowa

• nominalne ciśnienie pracy: 25 bar

• maksymalne ciśnienie pracy: 40 bar

• wydajność odparowywania amoniaku: 5-200 kg/h

• wydajność przeładunku: 10-150m3/h

• pojemność magazynowa: 5-200m3

• wykonanie ATEX


Zakres dostawy urządzeń oraz ich dobór jest dostosowywany indywidualnie do wymagań projektu.

Instalacje do załadunku cystern płynną siarką wraz z układem pomiarowym I podestem obsługowym

Podstawowe parametry pracy stanowiska górnego nalewu siarki:

medium:

siarka płynna

para grzewcza

ciśnienie pracy:

3 bary

4 bary

temperatura projektowa

+125/170oC

150oC

natężenie przepływu

36m3/h


Przedmiotem realizacji była modernizacja stanowiska odgórnego załadunku płynnej siarki wraz z wykonaniem nowego pomostu obsługowego, modernizacją linii pary grzewczej oraz instalacją układu pomiarowego z przepływomierzem masowym i głowicą nalewu, modernizacja i dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej i AKPiA oraz podłączenie do istniejącego systemu DCS.  Całość stanowiska została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie Urządzeń NO.


W zakres prac wchodził demontaż istniejącej instalacja załadunku siarki płynnej nie spełniający aktualnych przepisów Transportowego Dozory Technicznego.

Nowo wykonywana instalacja docelowo miała współpracować z istniejącą na obiekcie infrastrukturą (pompy, opomiarowanie AKPiA, sterowanie itp.) W związku z tym instalacja elektryczna nowopowstającego stanowiska została włączona w istniejąca instalację elektryczną obiektu.

Stanowiska nalewcze dla potrzeb odgórnego załadunku cystern

płynną siarką składają się z:

pomostu obsługowego ze schodami opuszczanymi wyposażonymi w klatkę bezpieczeństwa;

zaworu odcinającego produkt sterowanego pneumatycznie;

amienia lub ramion górnego nalewu siarki z linią odciągu oparów, stożkiem i czujnikiem przepełnienia cysterny. Ramiona są ogrzewane parą lub elektrycznie, sterowane pneumatycznie z poziomu pomostu   lub za pomocą pilota znajdującego się na stożku załadunkowym;

aparatury kontrolno-pomiarowej w tym: przepływomierzy, czujników ciśnienia i temperatury, kontrolerów uziemienia etc.;

układów pomiarowych opartych na przepływomierzach masowych (z płaszczem grzewczym) oraz elektronicznych układach   zarządzających na bazie kontrolera nalewu microload;

orurowania dwupłaszczowego umożliwiającego ciągłe ogrzewanie produktu w rurociągu parą grzewczą wraz ze specjalnie wykonanymi otworami rewizyjnymi rurociągu.

Stanowiska do rozładunku cystern kolejowych do paliw płynnych

Stanowiska zostały zaprojektowane na potrzeby rozładunku cystern kolejowych z paliw płynnych na terminalach przeładunkowych i są przystosowane do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.


Stanowiska składają się z:

węży przeznaczonych do paliw płynnych, wyposażonych w złącza zrywalne oraz przyłącza do cystern kolejowych. Węże mogą zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem dodatkową osłoną spiralną;

parkometrów czyli urządzeń służących do podłączenia przyłączy węży znajdujących się w stanie spoczynku;

zaworów kulowych - odcinających wyposażonych w zależności od potrzeb w napędy oraz krańcówki;

systemu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki przeznaczonego do kontroli procesu dystrybucji paliw płynnych;

kontrolerów uziemienia cystern.

Podstawowa specyfikacja węży przeznaczonych do rozładunku

cystern kolejowych:

węże kompozytowe DN50-DN100 PN10 dowolnej długości przeznaczone do paliw płynnych, zakończone dowolnym złączem;

ciśnienia robocze urządzeń NO: do 10bar;

złącza awaryjnego rozłączania DN50-DN100, oznakowane CE;

złącza suchoodcinające DN50-DN100 PN16/40 z przyłączem do podłączenia cysterny kolejowej, oznakowane CE;

przezierniki kołnierzowe do wizualnej kontroli medium;

standardowy zakres temperatur pracy dla węży, okuć i złącz

od -29 ˚C do+ 60˚C.

Zakres średnic oraz ciśnień i temperatur dla węży, okuć

i złącz jest dostosowywany indywidualnie do wymagań

projektu.