© AUREX LPG                                        Strona główna :: Prywatność ::  O firmie :: Aktualności :: Do pobrania :: Kontakt

Home Home ru Home

AUREX LPG jest spółką z kapitałem polskim. Spółka powstała w roku 1990. Od początku swojej działalności aktywnie uczestniczy w organizacji i rozwoju rynku LPG w Polsce i działa na rynkach krajów Europy, Azji i Afryki.

O firmie

Podstawową dziedziną działalności Aurex LPG jest kompletacja, dostawa i serwisowanie urządzeń związanych z magazynowaniem, transportem i dystrybucją gazu propan-butan, gazu ziemnego i paliw płynnych.

Posiadane i wdrożone systemy jakości

ISO 9001:2015 TDT

Certyfikat Nr 3311 638 2018 Q wydany przez Transportowy Dozór Techniczny Jednostka Certyfikująca TDT-CERT potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015

Zakres certyfikacji:

  1. Wytwarzanie, modernizacja I naprawa cystern drogowych, kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3 wg ADR.
  2. Wytwarzanie, modernizacja, naprawa drogowych cystern ciśnieniowych oraz kontenerów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpicznych wg ADR.
  3. Wytwarzanie, modernizacja I naprawa urządzeń do napełniania I opróżniania zbiorników transportowych.
  4. Wytwarzanie, modernizacja I naprawa:

zobacz certyfikat

Decyzja Nr TDT-W/M/N-38/18

Nadanie uprawnień do wytwarzania, naprawy, modernizacji zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern, wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych.


Decyzja Nr 490-01/WDT/UCB/18

Nadanie uprawnień do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń specjalistycznych takich jak zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych, urządzeń przesyłowych i technologicznych zbiorników stałych - przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


zobacz certyfikat


PN-EN ISO 3834-2:2007

Certyfikat Nr 3311 594 2018 W wydany przez Transportowy Dozór Techniczny potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 3834-2:2007

Zakres certyfikacji:

  1. Wytwarzanie, modernizacja I naprawa cystern drogowych, kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3 wg ADR.
  2. Wytwarzanie, modernizacja, naprawa drogowych cystern ciśnieniowych oraz kontenerów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpicznych wg ADR.
  3. Wytwarzanie, modernizacja I naprawa urządzeń do napełniania I opróżniania zbiorników transportowych.
  4. Wytwarzanie, modernizacja I naprawa:


zobacz certyfikatDecyzja Nr UC-27-215-N/2-18

Decyzja Nr UC-27-215-P/2-18

Nadanie uprawnień do naprawy I modernizacji rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.


zobacz certyfikat


zobacz certyfikat

PN-N-18001:2004

Certyfikat Nr 3311 605 2018 H wydany przez Transportowy Dozór Techniczny potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-N-18001:2004

Zakres certyfikacji:

Wytwarzanie armatury LPG I paliwowej, wykonawstwo instalalcji LPG I paliwowych oraz kompleksowa obsługa cystern do transportu materiałów niebezpiecznych.


zobacz certyfikat

Aurex LPG Spółka z o.o.

ul. Ogrodowa 34

05-552 Kolonia Mrokowska

Polska


Nowa siedziba


Sekretariat

tel.   +48 22 720 33 79

tel.   +48 22 720 09 52

faks  +48 22 720 17 41

aurex@aurexlpg.com.pl


Dział Handlowy

tel.   +48 22 720 17 44

tel.   +48 22 720 18 53

faks  +48 22 720 17 41

dzialhandlowy@aurexlpg.com.pl


Magazyn

tel.   +48 22 720 18 54

faks  +48 22 720 17 41

magazyn@aurexlpg.com.pl


Serwis

tel./faks   +48 22 721 00 01

serwis@aurexlpg.com.pl


Serwis

ul. Ogrodowa 34

05-552 Kolonia Mrokowska


MAPA