© AUREX LPG                                        Strona główna :: Prywatność ::  O firmie :: Aktualności :: Do pobrania :: Kontakt

Home Home ru Home

Gaz płynny (LPG skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas ) jest czystym i wydajnym źródłem energii, które jest łatwo dostępne dla konsumentów na całym świecie. LPG jest produktem ubocznym gazu ziemnego i ropy naftowej; unikalne właściwości sprawiają, że jest on uniwersalnym źródłem energii i znajduje szerokie zastosowanie w gospodarce. Stosuje się go w następujących dziedzinach:

* transporcie do napędzania silników,

*  gospodarstwach domowych (ogrzewanie, oświetlenie, gotowanie),

*  przemyśle metalowym, budowlanym, szklanym, ceramicznym, tekstylnym,

*  przemyśle papierniczym I drukarskim do grzejników radiacyjnych usuwających wilgoć,

*  przemyśle spożywczym do wypieków, ogrzewania kotłów do produkcji przetworów, do pasteryzacji soków,

*  rolnictwie, hodowli drobiu, suszeniu traw, w szklarniach do ogrzewania,

*  turystyce.


Właściwości LPG

Zgodnie z polską normą PN-82/C-96000 gazy węglowodorowe płynne ( C3 - C4 ) są to skroplone I pozostające pod ciśnieniem własnych par mieszaniny węglowodorów alifatycznych, których podstawowymi składnikami określonymi w niniejszej normie literą C z indeksem liczbowym są:

* Propan, propylen - C3,

* Butan, buteny oraz butadieny - C4,

  oraz w mniejszych ilościach:

* Metan - C1,

* Etan, etylen - C2,

* Petany, peteny I wyższe - C5.


W zależności od zawartości podstawowych węglowodorów I przeznaczenia, rozróżnia się trzy rodzaje mieszanin gazówwęglowodorowych (płynnych C3 - C4 ): butan techniczny (mieszanina A), propan butan techniczny (mieszanina B), propan techniczny (mieszanina C).

LPG


Propan

Butan

Wzór chemiczny

C3H8

C4H10

Temperatura wrzenia oC

-42

-1

Gęstość w stanie ciekłym przy 15oC (woda=1.0)

0,51

0,58

Gęstość w stanie gazowym przy 15oC (powietrze=1.0)

1,56

2,05

Waga 1m3  gazu w stanie ciekłym przy 15oC, kg

510

582

Stopień sprężenia

10...12

7,5...8,5

Temperatura zapłonu z powietrzem, oC

510

430

Właściwości I parametry gazu płynnego

Cale

mm

1/4"

8 mm

1/2"

15 mm

3/4"

20 mm

1"

25 mm

1 1/4"

32 mm

1 1/2"

40 mm

2"

50 mm

2 1/2"

65 mm

3"

80 mm

4"

100 mm

5"

125 mm

6"

150 mm

8"

200 mm

Przelicznik cale/mm


Stacje LPG

Główne zalety LPG:


* Wielość źródeł

LPG pozyskiwany jest na  dwa sposoby

  - z odwiertów w ziemi,

  - przeróbki ropy naftowej w rafineriach.

Dostawy LPG nie są warunkowane dostępnością jednego źródła


* Elastyczna I zdecentralizowana sieć dystrybucji.

W przeciwieństwie do wrażliwej na zakłócenia dostaw stałej sieci, LPG może być transporotowany z dowolnego miejsca, używając w tym celu optymalnego połączenia morskiego I lądowego.


* Ekologia

LPG ze swoją elastyczną infrastrukturą I niewielkim wpływem na środowisko, jest naturalnym uzupełnieniem systemu energii odnawialnej kompensując przerwy w jego pracy.

Podczas spalania LPG wytwarza się mniej zanieczyszczeń niż w przypadku spalania oleju opałowego, oleju napędowego, drewna czy węgla. Niższa jest również emisja benzenu I ciężkich wodorów aromatycznych. Emisja dwutlenku węgla jest o 20% mniejsza niż w przypadku spalania oleju opałowego I o 50% mniejsza niż w przypadku spalania węgla.